Lajfstajl

9 zaskakujących faktów o Mormonach z pozycją misjonarską w tle

Dowiedz się więcej o wyznawcach

magstar

Zespół TakieTe

4 lata temu

0

Przypomnijmy kim byli byli Mormoni, lub w gruncie rzeczy, są. Otóż oficjalnie to członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, którego założycielem był Joseph Smith Jr. Facet, któremu 21 września 1823r ukazał się duch Moroniego, przekazując instrukcje dotyczące odczytu księgi Mormona. Spisanej, kiedyś, kiedyś przed wiekami. Poza Josephem Smithem i duchem syna proroka, miało okazję ją zobaczyć podobno jeszcze 11 osób. Wszystko to spisane na złotych płytach.

1. Trochę historii

Poza ciekawą historią powstania, mormoni są znani ze swojej wstrzemięźliwości. Powiedziane jest: relacja seksualna jest właściwa jedynie pomiędzy kobietą a mężczyzną, którzy zawarli legalny związek małżeński.

2. I nic poza tym.

Jakiekolwiek inne relacje seksualne, w tym homoseksualne są z zasady grzeszne i pomniejszają boską instytucję rodziny.

3. Łatwa dostępność

Obecnie Księga Mormona jest dostępna w wielu językach. A wyznawcy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, prowadzą aktywną działalność misyjną w wielu państwach. W tym w Polsce. Można ich spotkać np. na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.

4. Bez dyskusji

Joseph Smith rzekł: “Powiedziałem braciom, że Księga Mormona jest bardziej poprawna niż jakakolwiek inna księga na ziemi(…)”

5. Różnorodność wielości

Poligamii na Ziemi oficjalnie zaprzestali dopiero w 1890r. Ale za to w niebie wielożeństwo będzie jak najbardziej wskazane i dozwolone. Szczególnie dlatego, że w pierwotnej doktrynie wyznaniowej, uznawano duchy mieszkające w ciałach ludzi za owoce intymnych relacji boga z jego boską małżonką. Nazywa się to preegzystencja i tłumaczy pochodzenie człowieka.

6. Małe odstępstwo

Mormoni uważają się za Chrześcijan. Ponieważ w swoich wierzeniach opierają się na objawieniach proroków zarówno tych z Biblii, jak i współczesnych opisanych m.in w Księdze Nauki i Przymierza.. Chrześcijanie jednak nie rozpoznają ich jako swoich współwyznawców. Być może wpłynął na to fakt, że podczas objawienia Joseph Smith został poinstruowany, aby odrzucić nauki wszystkich podówczas obecnych Kościołów.

7. Tajemnice pochodzenia

Mormoni wierzą, że złote tablice – te na których zostały spisane słowa proroka Mormona w 421r, zostały ukryte przez Indian Ameryki Północnej. Gdyż są oni bezpośrednimi potomkami jednego z plemion narodu żydowskiego. W czasach zamieszek odłamali się oni i wyemigrowali tam jeszcze przed narodzeniem Chrystusa.

8. Czysto w pościeli

Skąd Kościół Mormonów ma fundusze na swoja działalność? Każdy z członków wspólnoty jest zobowiązany do przekazywania 10% swoich dochodów. Ręce zawsze na kołdrze.

9. Stosunek regulowany

Tak jak w społeczeństwach cywilnych istnieje na ogół obowiązek powszechnej służby wojskowej. Tak w społeczności mormońskiej — każdy mężczyzna ukończywszy 19 lat winien odbyć dwuletnią służbę misjonarską. Młódź przedstawiająca zalety swojej wiary na ulicach naszych miast, to właśnie wybrańcy, którym w udziale przypadła Polska.


Fatal error: Cannot use object of type stdClass as array in /takiete/wp-content/themes/takiete/functions.php on line 172